index

ENTRAEn aquesta web et donarem consells que et podràn ajudar a l'hora de escollir el teu camí cap a un futur laboral o acadèmic. Et donarem a escollir dos destins i a partir d'allà anirem perfilant cap aon vols anar. La primera elecció serà escollir entre l'itinerari acadèmic i l'itinerari laboral.